Tungstat

Tungstate Resim

Kimyada bir tungstat, bir tungsten oksoanyonu içeren bir bileşiktir veya tungsten içeren bir karma oksitdir. En basit tungstat iyonu, W042−, "orthotungstate" dir. Birden fazla tungsten atomu içeren ve polioksometalatlar ("POM'ler") olarak adlandırılan ve özellikle oksijen ve belki de hidrojen ile birlikte içerdikleri izopolioksomelatlar olarak adlandırılan geniş bir poliamerik iyon grubuna ait olan birçok başka tungstat iyonları vardır diğer eleman Tungsten diğer grup 6 elementlerle karşılaştırıldığında, büyük tungstat iyonları genel olarak molibden (molibdatlar) benzeri 6 koordinat metal atomu ve 4 koordinasyonun baskın olduğu kroma (kromatlar) kontrast içerir.

Katı halde çözelti içinde tespit edilen bazı tungstat iyonları örnekleri aşağıdakileri içerir: HWO4−

Na2W2O7, Li2W2O7 ve Ag2W2O7'deki çeşitli yapıların polimerik W2O72− iyonları

[W7O24] 6− (paratungstat A)

[W10O32] 4− (tungstat Y)

[H2W12O42] 10− (paratungstat B)

α- [H2W12O40] 6− (metatungstat)

β- [H2W12O40] 6− (tungstat X)